ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π/Υ 4.400.000.00€ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 30 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ Ν.2160/1993 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 2971/2001.

Πρώτη (1η) τροποποίηση λόγω αύξησης του πλήθους των Α/Γ από δώδεκα (12) σε δεκατρείς (13) και αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος από 24MW σε 27,6MW και της μέγιστης ισχύος παραγωγής από 24MW σε 27,6MW (επέκταση κατά 3,6MW), της Απόφασης με αριθ. πρωτ. 4411/12.08.2009 (ορθή επανάληψη στις 31.08.2009) του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.») Άδεια Λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24MW, στη θέση «Λούζες – Αγκαθάκι – Ρίγανη», της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ. 79/2024 Α.Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 293/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 23/348/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, αναφορικά με Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024

Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης / τροποποίησης ΑΕΠΟ του λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Πλατύ». Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδο, μισθωμένο από την εταιρεία Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 81/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας, σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 79/2024 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας, σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 97/2024 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου Βόχας αναφορικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 486-26/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΡ77ΛΕ-7Ω2) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

ΕΣΔ Πράσινο Ταμείο

PRASINO TAMEIO GR LOGO

Κτηματολόγιο

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Your Europe

your europe

Δασικοί Χάρτες