ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ: 2610-490345, FAX: 2610-490353

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ