ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Διαπιστωτική Πράξη για την "Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο 
Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 11:40

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλα τα δάση

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στο σύνολο της Επικράτειας κάθε μετακίνηση, διέλευση και παραμονή σε δάση και άλση εξέδωσε χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το έκτακτο μέτρο ελήφθη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών, λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα για πολλές ημέρες και του μεγάλου αριθμού των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, θέτοντας σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την υγεία. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ     
Σε μέγιστη ετοιμότητα τίθενται, με εντολή του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., Νίκου Παπαθεοδώρου, τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα έχουν ως συνέπεια τον υψηλό ή ακραίο (κατηγορίες 4 ή και 5) κίνδυνο πυρκαγιών. Στόχος της μέγιστης ετοιμότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Α.Δ., είναι να συμβάλει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (https://www.apd-depin.gov.gr) περιέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών από δασικές πυρκαγιές. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
Γίνεται γνωστό ότι κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, εγκρίθηκε το αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ. Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος Δημοσίου και Ο.Τ.Α., που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου (https://hr.apografi.gov.gr) παρατίθενται στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /804/οικ.12130/11.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) εγκύκλιο η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.apd-depin.gov.gr) στην διαδρομή Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας - Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ Ο αναλυτικός πίνακας με τις εγκεκριμένες θέσεις είναι διαθέσιμος ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Ολοκληρώθηκε, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΦ4ΚΟΡ1Φ-ΨΧ5) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο καθαρισμός τεσσάρων παραλιών της Ιθάκης, από εγκαταλειμμένο, από το 2012, ιχθυοτροφείο, που είχε δημιουργήσει μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών φορέων αζημίως για το ελληνικό Δημόσιο. Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου της HEALTHY SEAS, με φωτογραφίες και βίντεο, που διατίθεται ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Ανδρέα Κτενά είχαν την Τετάρτη 26 Μαΐου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, Νικόλαος Παπαθεοδώρου και ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διονύσης Παναγιωτόπουλος. Συγκεκριμένα, η συνεργασία είχε ως αντικείμενο διοικητικά και τεχνικά θέματα, όπως περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων οδοποιίας και μικρών λιμένων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Σελίδα 1 από 11