ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.55/23 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πύργου.

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (05) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πηνειού (πυροπροστασίας).

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 181222/2022/04.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΤΟΡ1Φ-ΗΚΗ) απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί ανασυγκρότησης του υπηρεσιακού συμβούλιου υπαλλήλων ΟΤΑ Α βαθμού ΠΕ. Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33), όπως ισχύει.

αγορά ακινήτου

Σύμβαση για για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το έτος 2023» και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διάθεσης αφυδατωμένης ιλύος από τις ΕΕΛ Πάτρας»

Έγκριση χειρισμού μηχανημάτων έργου από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση χειριστή Μ.Ε. στο Δήμο Επιδαύρου

Έγκριση της 9-44/19-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ0ΝΩΞΞ-ΣΒΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

ΕΣΔ Πράσινο Ταμείο

PRASINO TAMEIO GR LOGO

Κτηματολόγιο

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Your Europe

your europe

Δασικοί Χάρτες