ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (284)