Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Χαντζή Ελευθερία του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, η οποία υπηρετεί ως Αναπληρωτής Προϊσταμένη στο Τμήμα Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Χαντζή Ελευθερία (για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ν.4990/2022)
τηλ.: 2613600168
e-mail : echantzi@apd-depin.gov.gr

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ

Powered by BreezingForms