Το έργο BlueCoast (Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg-IPA Ελλάδας – Αλβανίας με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του Εθνικού Θλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Χιμάρας και της Αλβανικής εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης παράκτιων περιοχών.

Το έργο αφορά την διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής έξυπνων περιβαλλοντικά πολιτικών στις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, σε αρκετές από τις οποίες υφίστανται οικονομικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα, που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό.  Επιπρόσθετα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, η κλιματική αλλαγή, με τον ορατό πλέον κίνδυνο της αύξησης της στάθμης της θάλασσας  εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και την επίπτωση που θα έχει αυτό στην μείωση των  παραλιών ωοτοκίας του Θαλάσσιου Πάρκου της  Ζακύνθου, είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας που μελετάται, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις προληπτικών επεμβάσεων προστασίας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών του ΕΘΠΖ.   

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://bluecoast-cbc.eu/

Αναλυτικότερες πληροφορίες / ενημέρωση

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως ένας Κρατικός Δημόσιος φορέας θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί με την συμμετοχή όλων. Καταρχήν εξειδικεύοντας την επιστημονική μελέτη και γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές προτεραιότητας και στη συνέχεια ευαισθητοποιώντας τους πολίτες διαχέοντας αυτή την επιστημονική γνώση στην τοπική κυρίως κοινότητα. Το στοίχημα αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν αφορά περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στην οποία υφίστανται και έντονα αναπτυξιακές  οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τον τουρισμό.  Επιπρόσθετα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, η κλιματική αλλαγή, με τον ορατό πλέον κίνδυνο ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας  εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και την επίπτωση που θα έχει αυτό στην μείωση των  παραλιών ωοτοκίας του Θαλάσσιου Πάρκου, είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που θα πρέπει να μελετηθεί και να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για προληπτικές επεμβάσεις προστασίας τους.   

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμμετέχει στο έργο BlueCoast, που υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg-IPA Ελλάδας – Αλβανίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Δήμο Χιμάρας και την Αλβανική Εθνική υπηρεσία διαχείρισης παράκτιων περιοχών. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμμετέχει σε δράσεις του συγκεκριμένου έργου που αφορούν :

1) στην  αναβάθμιση του Σταθμού Παρακολούθησης στην παραλία του Γέρακα (μία από τις σημαντικότερες παραλίες τόσο για την ωοτοκία της caretta-caretta αλλά και για τον τουρισμό της Ζακύνθου),

2) στην χρήση του προαναφερόμενου εξοπλισμού στην παρατήρηση της συγκεκριμένης παραλίας ως προς τις επιπτώσεις του τουρισμού στην φωλεοποίηση της caretta-caretta αλλά και ως προς τυχόν μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο προφίλ της παραλίας,

 3) σε επεμβάσεις μικρής κλίμακας προστασίας των παραλιών ωοτοκίας

4) στην συνδιοργάνωση δικτυακού σεμιναρίου 8 εβδομάδων με δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής πολιτών και υπηρεσιών για ενημέρωση τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών 

5) στην συνδιοργάνωση σχετικού με το έργο συνεδρίου με στόχο την διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και την απαραίτητη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών της Ζακύνθου ως προς την βιώσιμη διαχείριση της Προστατευόμενων Περιοχών.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://bluecoast-cbc.eu/

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « SFEDA AquaNEX »