Η περιοχή του Balkan-Med υπέστη περισσότερα από 800 συμβάντα πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του 2014 μόνο. Αυτές οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε πάνω από 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης, εκ των οποίων το 25% ήταν Natura 2000. Οι πυρκαγιές είναι θανατηφόρα γεγονότα, καταστρέφοντας υποδομές, περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς, οικοτόπους άγριας πανίδας και ξυλείας, και επίσης απελευθερώνοντας CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι επιπτώσεις από τις μεγάλες και επανεμφανιζόμενες πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις λανθασμένες μετά τη φωτιά πρακτικές διαχείρισης είναι καταστροφικές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις ανθρώπινες κοινότητες.

Η πρόωρη ανίχνευση φωτιάς συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των δασών και μειώνει σημαντικά την έκταση της καμένης δασικής γης.

Ο γενικός στόχος του έργου SFEDA είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ 3 χωρών της περιοχής του Balkan-Med. Το έργο δίνει μεγάλη έμφαση στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας και στην υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών για την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Η διατήρηση των δασών συμβάλλει στη σημαντική μείωση της απομάκρυνσης των GHG (Greenhouse Gases) προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις ακραίων φαινομένων όπως οι πλημμύρες.

Το κύριο προϊόν του έργου SFEDA θα είναι το σύστημα THEASIS. Το THEASIS θα είναι μια συνεργατική ενσωμάτωση ώριμων τεχνολογιών βασισμένων σε UAS (Unmanned Aerial Systems) και σταθερών θερμικών / οπτικών καμερών, υποβοηθούμενων από ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς. Το σύστημα THEASIS θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου από την έναρξη έως την ανίχνευση μιας πυρκαγιάς, καθώς και των ψευδών  συναγερμών, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του μέσου χρόνου απόκρισης μιας πυροσβεστικής παρέμβασης. Το THEASIS θα είναι ένα κλιμακωτό, αρθρωτό σύστημα με διάφορες εκδόσεις για αυτόνομη παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς, οι οποίες θα υλοποιηθούν και θα επιδειχθούν σε 3 δασικές εκτάσεις από τη νότια έως τη βόρεια περιοχή των χωρών του Balkan-Med. Θα πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης και θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιοποίησης για τη μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος THEASIS σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το έργο SFEDA συμβάλλει στην ομογενοποίηση των πολιτικών προστασίας των δασών των χωρών του Balkan-Med. Οι περιφερειακές αρχές θα επωφεληθούν από την ανταλλαγή γνώσεων και τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν. Οι εργασίες έχουν κατανεμηθεί  προσεκτικά μεταξύ ακαδημαϊκών εταίρων και εταίρων περιφερειακών αρχών. Οι μη ακαδημαϊκοί εταίροι θα συνεισφέρουν τις επιχειρησιακές τους εμπειρίες και θα προσδιορίσουν τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενώ θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τους τομείς δοκιμών. Οι ακαδημαϊκοί εταίροι έχουν συμπληρωματικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης που εγγυώνται την επίτευξη των προτεινόμενων εργασιών. Το σύστημα THEASIS μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε δάσος, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια χλωρίδας και πανίδας και να μειωθεί ο κίνδυνος για τον άνθρωπο. Οι δικαιούχοι θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους εκμεταλλευόμενοι αυτό το αξιόπιστο και εύχρηστο σύστημα που βασίζεται σε ώριμες τεχνολογίες, και θα έχουν την ευκαιρία να σχηματίσουν ένα συνεργατικό δίκτυο σε διακρατικό επίπεδο.

Το σύστημα THEASIS θα επιδειχθεί σε τρία διαφορετικά δάση που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του Balkan-Med με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλα τα δάση ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές Natura.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το δάσος που θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του έργου είναι αυτό της Στροφυλιάς, βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και καλύπτει έκταση 22.000 στρεμμάτων. Πρόκειται κυρίως για ένα ορθογώνιο επίπεδο με ένα μικρό λόφο στην κεντρική περιοχή. Το δασικό οικοσύστημα της Στροφυλιάς έχει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει το πιο εκτεταμένο δάσος Pinus pinea στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Για πολλούς λόγους, το δάσος της Στροφυλιάς έχει επανειλημμένως αποτελέσει στόχο εμπρησμού και ο κίνδυνος καταστροφικής πυρκαγιάς αυξάνεται δραματικά λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας των πεύκων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/22/

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΕΠΙΝ.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « GuidePort BlueCoast - Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance »