Το έργο «GUIDEPORT: Integrated accessibility and routing guidance platform for safe multimodal transport in sustainable smart port and regions» υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και συγκεκριμένα στον άξονα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της πληροφόρησης και της παροχής οδηγιών των θέσεων που θα μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, η βελτίωση της πρόσβασης και η αύξηση της προστασίας και ασφάλειας των επιβατών και των φορτηγών αυτοκινήτων στους λιμένες και στις περιοχές εγγύς αυτών.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου «GUIDEPORT» θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πύλη και μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων, τη μείωση των ατυχημάτων και του χρόνου αναμονής καθώς και τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης διαδρομής πρόσβασης στους λιμένες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι: 1. Επιλογή βέλτιστης διαδρομής για πρόσβαση στο λιμάνι και αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, 2. Προστασία και Ασφάλεια λιμανιού, 3. Δυνατότητα εντοπισμού της θέσεως του οχήματος εντός και εγγύς του λιμένα με μεγάλη ακρίβεια. 4. Ανίχνευση γεγονότων πιθανών καθυστερήσεων εντός και εγγύς του λιμένα.

Για τους οδηγούς φορτηγών, η νέα πύλη θα παρέχει βελτιωμένη πληροφόρηση και οδηγίες σε πραγματικό χρόνο και θα υποστηρίζει μειωμένο συνολικό χρόνο μεταφοράς και κόστος μεταφερομένων αγαθών, βελτιωμένες συνθήκες μεταφοράς και αυξημένη ασφάλεια και προστασία για τα φορτία.

Για τους χρήστες του αστικού δικτύου η πύλη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αστικής συμφόρησης, τη μείωση της μόλυνσης του αέρα και βελτιωμένη πρόσβαση σε παροχές δικτύου.

Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει τις πύλες των λιμένων δελεαστικές στους επιβάτες και στις διαμετακομιστικές εταιρείες και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνικό επίπεδο. Αναμένεται καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους των αστικών περιοχών κοντά στα λιμάνια, ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων λειτουργιών του λιμένα, καλύτερη πρόσβαση και καθοδήγηση οχημάτων στο λιμάνι η οποία θα μειώσει το χρόνο έκθεσης σε καθυστερήσεις και της μόλυνσης ατμόσφαιρας.

Για την επίτευξη των στόχων στο έργο συμμετέχουν δύο διοικητικές δομές γεωγραφικών περιοχών (Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Ελλάδα και η Περιφέρεια της Apulia στην Ιταλία), δύο μεγάλα λιμάνια (Πάτρας και Brindisi) και το Πανεπιστήμιο Πατρών το οποίο εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση και αποτίμηση ευφυών συστημάτων μεταφοράς.

Και οι πέντε εταίροι εμπλέκονται σε πιλοτικές δράσεις του έργου στις δύο περιοχές και στην εγκατάσταση διαδικτυακής πύλης ευφυών συστημάτων μεταφοράς. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη σχεδίου εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Συνδιαχείρισης Ιταλίας-Ελλάδας, το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μετά το πέρας του έργου και θα ωφελήσει τον έκαστο λιμένα και την ΑΔ/ΠΔΕ&Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.e-guideport.eu/      

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « HOLISTIC SFEDA »