Το έργο HOLISTIC στοχεύει να μειώσει τον αριθμό και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, να προστατεύσει ανθρώπους, το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιοκτησίες, και ειδικότερα να προωθήσει την πρόληψη των πυρκαγιών μεταξύ αγροτικών κοινοτήτων σε επιρρεπείς σε φωτιές περιοχές των περιφερειών της Αδριατικής.

Το έργο εκτελεί κοινές πρωτοβουλίες και πιλοτικές δράσεις για άμεσα και έμμεσα μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα πρόληψης σε πυρκαγιές και σεισμούς για την ενίσχυση πολιτικών, κανονισμών και συντονιστικών μηχανισμών. Τo έργο ασχολείται με τα παραπάνω θέματα μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις τόσο σε περιβαλλοντικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου www.adriaholistic.eu

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: GuidePort »