Τετάρτη, 31 Μαϊος 2023 14:53

Παρακολούθηση Υδάτων Κολύμβησης και Πινακίδες Ενημέρωσης Κοινού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.&Ι.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου ολοκληρώνει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα την τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης των πολιτών σε 171 ακτές των Ιονίων Νησιών τα ύδατα των οποίων έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης.

Στις συγκεκριμένες ακτές πραγματοποιείται μία δειγματοληψία των υδάτων κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος - Οκτώβριος) κάθε έτους. Με βάση τη δειγματοληψία αξιολογούνται τα ύδατα κολύμβησης και ταξινομείται η κατάστασή τους σε εξαιρετική, καλή, επαρκή ή ανεπαρκή ποιότητα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7. Τα τρέχοντα αποτελέσματα αναρτώνται στο τέλος κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://4862.syzefxis.gov.gr/index.php/component/jdownloads/category/4-in?Itemid=126).

Στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση έχουν ήδη αναρτηθεί τα αποτελέσματα της παρακολούθησης από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Στις 171 ακτές των Ιονίων έχουν ήδη τοποθετηθεί ή είναι στη διαδικασία τοποθέτησής τους ενημερωτικές πινακίδες που περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, οι οποίες αφορούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα της συγκεκριμένης ακτής, γενικές πληροφορίες για την ακτή, τις πηγές δυνητικής ρύπανσης, καθώς και την ταξινόμηση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των υδάτων της (με βάση την παρακολούθηση την τελευταία 4-ετία).

Πιο συγκεκριμένα στα νησιά των Ιονίων έχουν ήδη τοποθετηθεί

2 Πινακίδες στους Αντίπαξους
6 Πινακίδες στους Παξούς
20 Πινακίδες στη Λευκάδα
35 Πινακίδες στην Κεφαλονιά
9 Πινακίδες στην Ιθάκη
67 Πινακίδες στην Κέρκυρα

ενώ τοποθετούνται μέσα στις επόμενες ημέρες 32 Πινακίδες στη Ζάκυνθο.

Τόσο το πρόγραμμα παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης όσο και η κατασκευή και η τοποθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων είναι μία δράση της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το ΕΤΠΑ.