Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 13:56

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Μάιος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Μάιος 2020" πατήστε εδώ