Πέμπτη, 07 Μαϊος 2020 13:54

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Απρίλιος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Απρίλιος 2020" πατήστε εδώ