Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 13:00

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιανουάριος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Ιανουάριος 2020" πατήστε εδώ