Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 12:17

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2019

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-Μήνας Αναφοράς Αύγουστος 2019" πατήστε εδώ.