Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 14:43

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2024

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιούνιος 2024" πατήστε εδώ