Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2024 11:19

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Μάιος 2024

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Μάιος 2024" πατήστε εδώ