Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 10:57

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Φεβρουάριος 2024

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2024" πατήστε εδώ