Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2023 11:36

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2023

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Οκτώβριος 2023" πατήστε εδώ