Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 12:01

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιανουάριος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Ιανουάριος 2021" πατήστε εδώ