Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 12:22

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Αύγουστος 2020" πατήστε εδώ