ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Εξαίρεση ορισμένου χρόνου των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔ ΠΔΕ&Ι από τη διαδικασία κλήρωσης για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Κορινθίας» Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ
Για παλαιότερες Αναρτήσεις στην Κατηγορία "Συλλογικά Όργανα" πατήστε εδώ