Δευτέρα, 27 Μαϊος 2024 16:14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης των χώρων όπου στεγάζεται το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν.Ηλείας

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τον αποδέκτη της παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλλει προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στατικής φύλαξης - για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών (από 1/6/2024 έως 31/12/2024) – για την ομαλή προσέλευση (Πολιτών Τρίτων Χωρών) στους χώρους της υπηρεσίας όπου στεγάζεται το Τμήμα Αδειών Διαμονής επί της  οδού Αρχιμήδους 11, στον Πύργο Ν.Ηλείας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.680 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014825850 2024-05-27)

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση