Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2023 11:58

Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Γ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΝΣΕΗ-Ω1Ι, την 15/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ., στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

Η περίληψη της διακήρυξης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ