Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023 13:02

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 1-2-2024 της με αριθ.κατ. 22/2023 και ημερομηνία 20-2-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 1-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ.κατ. 22/2023 και με ημερομηνία 20-2-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό Δ12α/Φ5ΗΛ2/ο/6807/19-10-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα τη «Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα−Πύργος−Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα−Πύργος−Αλφειός, υποτμήμα Δήμου Αμαλιάδας χθ 55+971÷χθ 67+693 στο Νομό Ηλείας. (Αρχική κοινή υπουργική απόφαση 1009491/642/0010/11-2-2008 ΦΕΚ 71/25-2-2008 τ. ΑΑΠΘ)» (ΦΕΚ 341/31-10-2012, τ. Α.Απ.&Π.Θ.), με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 277.088,00 τ.μ., κείμενης στην περιοχή της Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος-Αλφειός του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα από τον ανισόπεδο κόμβο Κ. Αχαΐας έως τον ανισόπεδο κόμβο εισόδου Πύργου.

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης - κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.