Πέμπτη, 18 Μαϊος 2023 15:36

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 8-2-2024 της με αριθ.κατ. 15/6-2-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 8-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ.κατ. 15/6-2-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων. που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 112097/18-4-2022 υπουργική απόφαση. Με την απόφαση αυτή κηρύχθηκε η 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, από χ.θ. 31 +055 έως χ.θ. 44 + 462, στην περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» (ΦΕΚ τ.Δ’, 272/18-4-2022), συνολικής έκτασης 206.769,68 τμ. 

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης - κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.