Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 15:21

Κλήση-αίτηση για δικάσιμο στις 18-5-2023 της με αριθ.κατ. 33/15-7-2020 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών περί ερμηνείας διαθήκης και κρίσης σχετικά με το πραγματοποιήσιμο ή μη της βούλησης του διαθέτη Α.Λουκόπουλου

Κλήση – Αίτηση για δικάσιμο στις 18-05-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της από 10-07-2020 και με αριθ. καταθ. δικ. 33/15-07-2020 αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας κατ΄ αρθρ. 825 ΚΠολΔ) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, περί ερμηνείας διαθήκης και κρίσης σχετικά με το πραγματοποιήσιμο ή μη της βούλησης του διαθέτη Ανδρέα Λουκόπουλου

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης - κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.