Τετάρτη, 04 Μαϊος 2022 09:09

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ Α’ και ΣΥΠΟΘΑ Β’ των ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ Α’ και ΣΥΠΟΘΑ Β’ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 στα Γραφεία της Δ/νσης ΠΕΧΩ ΣΧ Δυτικής Ελλάδας, στη ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 33 στο 2ο όροφο.

Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η απόφαση για τον ορισμό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της κλήρωσης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ