Απομακρυσμένη Βοήθεια

Για την επίλυση προβλήματων πληροφορικής μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, θα πρέπει στο υπολογιστή σας να είναι εγκατεστημένη η έκδοση του TeamViewer που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. (Μην εγκαθιστάτε άλλες εκδόσεις καθώς δεν είναι συμβατές)

 ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEAMVIEWER

on Δευτέρα Ιουνίου 11 by Yannis Karakostas