ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

Επικύρωση της αριθμ. 385/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, που αφορά την πρόσληψη δέκα (10) συνολικά ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού - καλλιτεχνικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών

Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από τον Δήμο Αγρινίου για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2020

Χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξη γεώτρησης για αρδευτική χρήση στον ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (εκπρόσωπος αρδευτικής ομάδας), στη θέση «ΓΚΟΥΜΑΣ», της Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ, της Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ, του Δήμου ΕΥΡΩΤΑ, Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Εξέταση προσφυγής της Α. Α. του Α., μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας κατά των υπ’ αριθμ.93/2020 και 98/2020 αποφάσεων του Δημάρχου Ήλιδας

Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων.

Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 198/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 511/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe