ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα της Σκαρτσιάρη Δήμητρας του Νικολάου στην περιοχή Τ.Κ. Πευκών Δ.Ε. Αρχ. Ολυμπίας Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Εγκριση Απολογισμού έτους 2018 και Προϋπολογισμού έτους 2019 Κυνηγετικού Συλλόγου Κυπαρισσίας

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79(159219/19-07-2019) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΟΥΚΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σύμβαση ανάθεσης εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2019»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 Κ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ

Έγκριση παράτασης (1ης) της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ» με αναθεώρηση

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019,ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο