ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τελούν σε πλήρη λειτουργία από 9/6/2020

Από 9/6/2020 όλες οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7-6-2020), άρθρο 19, παρ. 2

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021

"Άσκηση αντιρρήσεων κατά της υπ ' αριθμ. 79369/1-6-2020 (ΑΔΑ: 94ΦΜΟΡ1Φ-ΦΔΠ) Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων ".

Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από τον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για το διάστημα από 01.06.2020 έως 30.06.2020

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 197/2020 Α.Ο.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον μήνα Μάιο 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 149/2020 Α.Δ.Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από τον Δήμο Αγρινίου για τους μήνες Μάιο 2020 και Ιούνιο 2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πύργου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες.

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe