ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (66)