Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου πηγαδιού στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» της Τ. Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, στην ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου δικαιώματος στην θέση «ΡΕΜΑΤΙΑ-ΚΑΛΥΒΙ-ΜΟΥΣΓΑ», της Τ.Κ. ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙ, Δ.Ε. ΑΝΔΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ιδιοκτησίας του ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου δικαιώματος στην θέση «ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ», της Τ.Κ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, του Δήμου ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ φερόμενης ιδιοκτησίας του ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και του ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου δικαιώματος στην θέση «ΜΗΛΙΑ» της Τ.Κ ΛΟΥΚΑ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ιδιοκτησίας της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου δικαιώματος στην θέση «ΜΗΛΙΑ» της Τ.Κ ΛΟΥΚΑ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ιδιοκτησίας της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Δημοσίευση μίας (01) διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης υδροληψίας στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» της Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, στους ΚΟΥΤΙΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του Αθανασίου και ΚΟΥΤΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Κυριάκου.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης υδροληψίας στη θέση «ΔΑΦΝΟΡΕΜΑ» της Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, στον ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου.

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡ. 184230/31-08-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο