08 Αυγ 2018
Κοινοποίηση οριστικού αλφαβητικού πίνακα εκλογέων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
07 Αυγ 2018
Το Δασαρχείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) για τη μίσθωση ενός (1) ισοπεδωτή γαιών (GRADER), ιπποδύναμης 100 HP και άνω και ενός (1) προωθητήρα γαιών, ιπποδύναμης 120 HP και άνω για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασαρχείου Κυπαρισσίας έτους 2018». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003538271)
31 Ιουλ 2018
Κλειστές για το κοινό θα παραμείνουν σήμερα Τρίτη 31 Ιουλίου και αύριο Τετάρτη 1η Αυγούστου οι υπηρεσίες της Δ/σης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του πληροφοριακού τους συστήματος. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά από την Πέμπτη 2 Αυγούστου.
30 Ιουλ 2018
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ενηµερωτικο e-mail Help Desk ΠΣ Ιθαγένειας στις 27.7.2018) Πληροφορίες Γραφεία 4, 5 και 6
27 Ιουλ 2018
Διευκρινήσεις για την αριθ. 6/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργατών-εργατριών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών στην Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.: