Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 00:00

Ανακοίνωση για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις του αρ.3 του ν.998/1979 και της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020(ΦΕΚ 2773/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το σύνολο του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αχαΐας

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-πρόσκλησης πατήστε εδώ.