Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια διοικητικά έγγραφα

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.

Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται:
α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή,
β) τα διοικητικά έγγραφα,
γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,
δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο:
α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες,
β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.

Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο.

Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση ( Apostille ) της Σύμβασης της Χάγης.

 

Εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι και αναπληρωτές τους, στα Τμημάτα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών:

 

ΤΜΗΜΑ
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Αχαϊας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Αιτωλ/νίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Ηλείας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Αργολίδας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Λακωνίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Μεσσηνίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Αρκαδίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Κορινθίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Κέρκυρας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Λευκάδας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Κεφαλληνίας
Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών Ζακύνθου
Εξουσιοδοτημένος
Υπάλληλος
Μπρόφα Κωνσταντίνα,
Χαλεπλή Λαμπρινή,
Αποστολοπούλου Αντωνία
Τσιλιμπώκου Ολγα,
Αναστασάτου Χριστίνα
Σπίνος Κωνσταντίνος, 
Γιαννοπούλου Γεωργία
Μπάμη Σμαράγδα,
Κοτσιοπούλου Αθανασία 
Κορώνη Μαρία, 
Παγκράτης Φίλιππας
Λιαράκου Αντιγόνη, 
Ντάκουρης Κωνστ/νος
Τσουκάτου Γεωργία, 
Λαμπροπούλου Σταυρούλα,
Κουτσογέρα Αναστασία,
Μορφωνιού Γεωργία
Ρωμανού Σοφία, 
Σπηλιοτόπουλος Χρήστος, 
Πυργάκης Ευάγγελος, 
Μπισμπιρούλια Γεωργία
Δρούγου Αγγελική, 
Αγάθου Ανδρομάχη,
Πέτρου Σταύρος
Μικρώνη Μαρία,
Παπαβασίλης Αλέξιος
Κλάδη Αναστασία, 
Θεοδωράτου Βαρβάρα
Στουφή Αθηνά
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28 ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΣΤ ΛΕΒΙΔΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ ΤΚ 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου, ΠΥΡΓΟΣ ΤΚ27100
Μπουμπουλίνας 14, Ναύπλιο
 2o χιλ. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη
Αθηνών 173 Καλαμάτα 24100
Τέρμα Ερυθ. Σταυρού, 221 00, Τρίπολη
Αγ. Νικολάου 17, Κόρινθος
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πεφανερωμένης 9 & Καραϊσκάκη, ΛΕΥΚΑΔΑ
Λ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι 28 100
Δ. Ρώμα (Ξενία) Ζάκυνθος 29 100
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
2613-600173
2613-600175
2613-600170
26310-22341
26310-55432
26210-37400
27520-23124
27313-63435
27313-63430
27213-62721
27213-62715
2710-225792
27410-80040
26613-61599,
26613-61583
26450-26545
26710-22347
26710-29306
26950-48303
26950-48305