Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 11:53

Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι στο ΥΠΕN (ΑΔΑ: ΨΡΔΟΟΡ1Φ-Ω9Υ, ΦΕΚ 4493 τ.Β΄ 29-9-2021)

Η Διαπιστωτική Πράξη για την "Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο 

Διαπιστωτική Πράξη Αρ. Πρωτ.: 160635

 

Το ΦΕΚ 4493 τ.Β΄ 29-9-2021 όπου έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμο πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 

ΦΕΚ 4493 τ.Β΄ 29-9-2021

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλα τα δάση