Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 14:04

Οριστική λύση σε μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ιθάκης

Ολοκληρώθηκε, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΦ4ΚΟΡ1Φ-ΨΧ5) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο καθαρισμός τεσσάρων παραλιών της Ιθάκης, από εγκαταλειμμένο, από το 2012, ιχθυοτροφείο, που είχε δημιουργήσει μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών φορέων αζημίως για το ελληνικό Δημόσιο.

Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου της HEALTHY SEAS, με φωτογραφίες και βίντεο, που διατίθεται ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση