Το έργο "Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης" - ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπέγραψε στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 τέσσερις (4) συμβάσεις εκτέλεσης των Υποέργων 4, 5, 6 και 7 του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε." (ΟΤΕ Α.Ε.).

Το Υποέργο 6 (Νησίδα 6) αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου (Δήμοι, ΚΕΠ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Διαχειριστικές Αρχές, Στρατολογικά Γραφεία κ.α.).

Το συμβατικό τίμημα του έργου για το Υποέργο 6 είναι 15.556.654,56 € πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια υλοποίησης είναι ένας (1) χρόνος και η παροχή υπηρεσιών τρία (3) χρόνια.

Το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης. Tο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προσφέρει από 1/1/2006 ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου και διακίνησης Φωνής-Εικόνας-Δεδομένων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα 4.500 δημόσιοι φορείς απολαμβάνουν τέτοιες υψηλές υπηρεσίες όπως:

  1. Ευρυζωνική και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) και διασφάλιση δικτυακής υποδομής μεγάλης δυναμικότητας (Ευρος πρόσβασης φορέων 2 έως 34 Μbps)
  2. Λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για όλα τα στελέχη και υπαλλήλους των εν λόγω φορέων
  3. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα μόνο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
  4. Υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών
  5. Υπηρεσίες τηλεφωνίας δωρεάν μεταξύ των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (onnet) και με μειωμένο κόστος από 40% - 70% για τους φορείς εκτός δικτυού (offnet)
  6. Ασφαλή πρόσβαση στο Internet (Firewalls, antivirus, antispam)
  7. Πρόσβαση στο Διευρωπαικό δίκτυο TESTA
  8. Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης
  9. Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
  10. Υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης

Περισσότερα για το έργο (PORTAL): http://www.syzefxis.gov.gr

To έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφοριίας Α.Ε. με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΚτΠ κατά 75% και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ). 


30-5-2014 Yπεγράφησαν στην ΚτΠΑ.Ε. οι συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι με τον ΟΤΕ :

1.    η υπ’ αριθμ. 1136 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΝΗΣΙΔΑ 1
2.    η υπ’ αριθμ. 1137 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΝΗΣΙΔΑ 2
3.    η υπ’ αριθμ. 1139 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΝΗΣΙΔΑ 4
4.    η υπ’ αριθμ. 1140 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΝΗΣΙΔΑ 5
5.    η υπ’ αριθμ. 1141 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΝΗΣΙΔΑ 6
6.    η υπ’ αριθμ. 1142 σύμβαση με ημερομηνία 30-5-2014 για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ

Oι παραπάνω συμβάσεις αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις / υπηρεσίες 4.245 κτιρίων σε όλη την Ελλάδα του αρχικού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και είναι για μέγιστο χρονικό διάστημα 28 μηνών (ή έως τη μετάπτωση των κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ).

Με την υπογραφή αυτών των συμβάσεων τερματίζεται μια μεγάλη περίοδος 4,5 περίπου ετών (1-1-2010 έως 30-5-2014) κατά την οποία το δίκτυο δεν είχε συμβάσεις με τους παρόχους του και οι πληρωμές γίνονταν με δύσκολη απολογιστική διαδικασία μέσω του ΝΣΚ.

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι  - ΟΤΕ διαφέρει από το αρχικό ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2005 - 2009) σε δύο βασικά σημεία :

1. ενσωματώνει έκπτωση 25% στις τιμές του 2009 και 

2. ενσωματώνει πολύ σημαντικές αλλαγές και αναβαθμίσεις σε σχέση με το αρχικό ΣΥΖΕΥΞΙΣ : 
α.  αξιοποίηση των 68 ΜΑΝ για αναβάθμιση 700+ κτιρίων σε ταχύτητες 100Mbps ή και 1 GBps (πλήν Αθήνας & Θεσσαλονίκης)
β. αναβάθμιση σε τουλάχιστον 150 κτίρια κυρίως των Αθηνών (Κεντρική Διοίκηση) σε ταχύτητες 15 - 100 Mbps 
γ.  αναβάθμιση 200 μεσαίων προσβάσεων από 4 στα 8 - 15  Mbps
δ. αναβάθμιση 1.000 ADSL προσβάσεων στα 24 Mbps
ε. υπηρεσία SMS gateway για δημόσιους φορείς
στ. πλήρη ενεργοποίηση της offnet τηλεφωνίας σε όλα τα κτίρια ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μάλιστα με φορητότητα (όταν το φάσμα ξεπερνά τα 100 συνεχόμενα νούμερα)

Η υλοπόιηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :

Στοιχεία επικοινωνίας για ΚτΠ ΑΕ :  τηλ. 2131300798                       Υποστήριξη helpdesk Νησίδας 6   :  τηλ. 8001197888

Πρόσβαση χρηστών σε web e-mail ΣΥΖΕΥΞΙΣ: https://corpmail.otenet.gr/umwebmail/cindex.do

Βασικές λειτουργίες του Corporate Mail  (βοήθεια)        Δωρεάν Αποστολή μηνυμάτων SMS απο το web e-mail ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Κυκλώματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  


 Studio τηλεδιασκεψης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου  

ΠΑΤΡΑ : Αριθμός κλήσης 156,         τηλ. αίθουσας 2610461437          ΤΡΙΠΟΛΗ : Αριθμός κλήσης 106,      τηλ. αίθουσας 2713601003

ΚΕΡΚΥΡΑ : Αριθμός κλήσης 112,     τηλ. αίθουσας 2661361567          ΟΤΕ : Αριθμός κλήσης 901, 902  για τηλεδιάσκεψη ανω των 2 σημείων τηλ. 210611111 

 Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ :

Υπογράφηκε στις 6-6-2012 από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού κο Αντώνη Μαρκόπουλο η ένταξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για χρηματοδότηση από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ύψους 172,3 εκ €. Η απόφαση ένταξης αυτή, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για το Εθνικό Δίκτυο και ουσιαστικά αποτελεί την τελευταία σημαντική προυπόθεση πριν τη σύσταση και λειτουργία της απαραίτητης διακομματικής επιτροπής για το έργο.

Η ένταξη αυτή εξασφαλίζει την αναγκαία μόχλευση κοινοτικών κονδυλίων για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ιδιαίτερα για την προμήθεια των απαραίτητων υποδομών του Εθνικού Δικτύου και έρχεται σε ακολουθία της αντίστοιχης απόφασης "Εγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης" του Υπ. Οικονομικών, που εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2012 ύψους 458,2 εκ € που δίνει στο έργο, την έγκριση στο πλαίσιο του Τακτικού Προυπολογισμού και του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) (ν.3979/2011 άρθρο 38), για τις απαραίτητες εθνικές πιστώσεις.

Θεσμικό πλαίσιο για το δίκτυο Δημόσιου Τομέα  (Από site Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης) 

Με την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιτευχθούν:

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ με μειωμένο κόστος

-  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

-  ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BACKOFFICE, G2G,G2B, G2C

-  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ VIDEO, STREAMING, COLLABORATION 

-  ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ) ΑΝΑΓΚΩΝ

-  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι  (Μbps)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  (Μbps)
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ 2/0,256 24/1
ΜΙΚΡΟΣ 2/2 10/10
ΜΕΣΑΙΟΣ 8/8 100/100
ΜΕΓΑΛΟΣ 34/34 1000/1000

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2012).

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:

1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
2. H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Ι (Κάλυψη τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στα 34000 κτίρια του Δημοσίου με συνέπεια την μείωση τηλεπικοινωνιακών τελών)
3. H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιώνκαι παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

Τα κύρια οφέλη του έργου είναι ότι:
1.Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
2. Αναβαθμίζει το βαθμό ευρυζωνικότητας.
3. Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το videostreaming με έμφαση στην ασφάλεια .

Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών).

Προβλέπεται η άμεση ενεργοποίηση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (MAN) που ήδη έχουν εγκατασταθεί από το έτος 2008 σε 68 Μητροπολιτικούς Δήμουςτης χώραςμέσω του της Πρόσκλησης 93 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών).
 
Σήμερα υλοποιείται από  την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», προϋπολογισμού 6.979.020 € με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη στοιχειώδη αξιοποίηση των υποδομών των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων από τους δημόσιους φορείς, καθώς και η ολοκλήρωση των ΜΑΝ με τα Εθνικά Δίκτυα με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών πάνω από την οπτική υποδομή των ΜΑΝ. (Σύνδεση κόμβων με το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με ταχύτητα του 1Gbps συμμετρική).


Οι Μητροπολιτικοί δακτύλιοι έχουν εγκατασταθεί στις εξής πόλεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης :

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:  ΠΑΤΡΑ,  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ,  ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΓΙΟ,  ΠΥΡΓΟΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:  ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  ΚΙΑΤΟ,  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ,  ΝΑΥΠΛΙΟ,  ΑΡΓΟΣ,  ΤΡΙΠΟΛΗ,  ΣΠΑΡΤΗ,  ΜΕΣΣΗΝΗ,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ :  ΚΕΡΚΥΡΑ,  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,  ΛΕΥΚΑΔΑ,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Παρουσίαση ΜΑΝ Τεχνική Προσέγγιση απο την Κ.Τ.Π.ΑΕ (Ημερίδα 18-2-2014)  pdf

 

Προκηρύχθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε., την Παρασκευή 28-3-2014 τα δύο πρώτα από τα πέντε Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ :  

Πρόκειται για Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 444,1 εκ € για κατασκευή και τριετή λειτουργία των σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του ελληνικού δημοσίου. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν και για τα Υποέργα θα είναι "Συμφωνίες Πλαίσιο".