Κατηγορίες Αδειών Διαμονής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για να δείτε τα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις κατηγορίες αδειών διαμονής παρακαλούμε πατήστε (κλικ) πάνω στο όνομα της κατηγορίας.

Οι σύνδεσμοι που έχουν *** οδηγούν στην σελίδα "Ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για άδεια διαμονής" του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όπου εμφανίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά


♦ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ*** 


♦ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ


♦ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


♦ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ


♦ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ε.Ε. (Π.Δ. 106/2007)


ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


 ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


♦ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ


♦ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ