Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 14:59

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Μάρτιος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Μάρτιος 2020" πατήστε εδώ