Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 10:22

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Φεβρουάριος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2020" πατήστε εδώ