Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 12:18

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2019

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Δεκέμβριος 2019" πατήστε εδώ