Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 11:25

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2019

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Νοέμβριος 2019" πατήστε εδώ.