Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 14:44

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2019

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-Μήνας Αναφοράς Οκτώβριος 2019" πατήστε εδώ.