Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 12:12

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2019

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-Μήνας Αναφοράς Σεπτέμβριος 2019" πατήστε εδώ.