Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 10:52

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Φεβρουάριος 2023

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2023" πατήστε εδώ