Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 13:51

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιανουάριος 2023

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιανουάριος 2023" πατήστε εδώ