Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 13:34

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Οκτώβριος - 2021" πατήστε εδώ