Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 13:24

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Αύγουστος - 2021" πατήστε εδώ