Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021 10:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιούνιος - 2021" πατήστε εδώ